Izbrane aktivnosti

Kaj potrebujete?

Seznanjen/a sem, da je upravljalec osebnih podatkov zgoraj navedeni VULCO partner, kateri bo moje osebne podatke obdeloval skladno z veljavno evropsko in nacionalno zakonodajo ter izključno za namene označene zgoraj za obdobje 5 let. 
VULCO partner ne bo posredoval mojih osebnih podatkov tretji osebi razen v primeru, ko bo predhodno pridobil mojo izrecno privolitev. Enako velja v primeru, ko bo VULCO partner želel osebne podatke uporabiti za namene, kateri so različni od zgoraj označenih.