Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah
​Skladno z Uredbo o TPMS morajo biti nova vozila razreda M1 (osebni avtomobili z največ osmimi sedeži poleg voznikovega) v državah EU opremljena z natančnim sistemom za nadzor tlaka v pnevmatikah, ki z namenom zagotavljanja optimalne porabe goriva in varnosti v cestnem prometu voznika opozori, če v eni od pnevmatik pride do znižanja tlaka.
(Uredba ES 661/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009, 2. odstavek člena 9)

Od 1. novembra 2012 velja to za vse nove tipske homologacije vozil.
Od 1. novembra 2014 morajo biti vsa nova vozila že tovarniško opremljena s to tehnologijo.​

​Prednosti sistema TPMS:
 • Prihranek pri gorivu
 • Manjsa obraba pnevmatik
 • Varnost
 • Vec udobja

Priložnosti, ki jih ponuja sistem TPMS

Od 1. Novembra 2014 morajo biti s sistemom za nadzor tlaka v pnematikah (TPMS - Tire Pressure Monitoring System) tovarniško opremljena vsa nova vozila
Zahvaljujoč novi zakonodaji se trgovcem ponujajo številne nove priložnosti, ki obetajo pozitiven učinek na poslovni uspeh:​
 • Višji potencialni dobiček iz dodatnih storitev in prodaje nadomestnih delov (tipala, servisni kompleti itd.).
 • Stranke bodo bolj pozorne na temo pnevmatik.
 • Pozitivna diferenciacija od konkurence – na trgu nastopite kot strokovno usposobljen servisni partner.
 • Kompetenca kot ključ do nadaljnje vezave strank.

Izzivi za trgovca

Nedvomno postavlja serijska uvedba sistemov TPMS pred trgovce s pnevmatikami kar nekaj izzivov:​
 
 • Argumentacija občutnih dvigov cen strankam.
 • Zahteve po višji strokovnosti in usposobljenosti za svetovanje.
 • Izogibanje trendu premontaže sezonskih oziroma celoletnih pnevmatik namesto menjave koles.
 • Podaljšanje trajanja del pri vseh storitvah na vozilih z neposrednim sistemom TPMS in s tem manjši pretok oz. montažna kvota

Kateri sistemi za nadzor tlaka v pnevmatikah (TPMS) so na voljo na trgu?

Profitirajte z novo uredbo o TPMS
Načeloma razlikujemo med neposrednimi in posrednimi sistemi merjenja​.

Pri sistemih neposrednega merjenja gre za dejansko merjenje tlaka v pnevmatikah. V ta namen je v gumo ali ventil vgrajeno tipalo, ki prek radijskih valov posreduje podatke v sprejemnik, nameščen v notranjosti vozila. Merilnik na armaturni plošči posreduje vozniku v realnem času podatek o dejanskem tlaku v vsaki od pnevmatik. Tako se ta lahko v vsakem trenutku prepriča o tem, da je vse v redu. Tako lahko prepozna nevarnost izgube tlaka, še preden pride do nevarnosti. Sistem napaja vgrajena baterija.

Posredni sistemi so navadno vgrajeni v sistem ABS/ESP. Možna izguba tlaka se ugotavlja s pomočjo merjenja hitrosti koles. Če se tlak zmanjša v eni od pnevmatik, se njen obseg zmanjša. To kolo se mora zato v primerjavi z drugimi vrteti hitreje. Obstoječi sistem ABS/ESP prepozna hitrejše vrtenje in o tem obvesti voznika prek opozorilnika. V primeru hkratne izgube tlaka v več pnevmatikah ne pride nujno do razlik v hitrosti vrtenja posameznih koles. V tem primeru voznik ne prejme nikakršnega opozorila. V ta namen se aktivira dodatno merjenje frekvenčnega učinka. Za vsako kolo je namreč značilna določena vibracija med pnevmatiko in platiščem, ki se spreminja v odvisnosti od tlaka v pnevmatiki. Tako je lahko izguba tlaka nedvomno prepoznana, vključno s podatkom, na katero kolo se nanaša. Ko je težava odpravljena, opozorilna lučka ugasne in treba je znova kalibrirati sistem.

Čas bo pokazal, kateri od opisanih sistemov bo prevladal. V ZDA, kjer tovrstni predpisi veljajo že dlje časa, prevladujejo neposredni sistemi. Strokovni odbori predvidevajo, da bo od zdaj okoli 70 % vseh novih vozil opremljenih z neposrednim sistemom TPMS. Zakonodaja pa ima glede tehnologije nevtralno stališče, kar pomeni, da predpisi ne določajo obvezne uporabe bodisi posrednih bodisi neposrednih sistemov TPMS.

Pogoji za pozitivno izrabo uvedbe obveznih sistemov TPMS


Profitirajte z novo uredbo o TPMS in izkoristite vse svoje potenciale s pomočjo naslednjih ukrepov:​
 • Optimizacija in prilagajanje delovnih procesov in organizacije podjetja spremenjenim
 • razmeram dela.
 • Zagotavljanje ustrezne razpoložljivosti tipal, ventilov in sistemskih nadomestnih
 • delov.
 • Vsebinsko in tehnično spoznavanje tematike skozi šolanja in nadaljnje izobraževanje
 • sodelavcev.
 • Intenzivno izvajanje pripravljalnih del za zadržanje visoke montažne kvote.
 • Poudarek na strokovnosti in oglaševanje strokovne usposobljenosti.
 • Uvedba višjih cen skladno z dodatnim delom in stroški.
 • Razjasnitev pomena dodane vrednosti sistema TPMS za stranko:
  • Prihranek pri gorivu.
  • Manjša obraba pnevmatik.
  • Varnost.
  • Več udobja.